دنیای شگفت انگیز گامبال - فصل چهارم - قسمت 9 و 10

22:57
این انیمیشن در مورد یک پسر ۱۲ ساله است که به یک گربه آبی رنگ تبدیل می شود و با خانواده اش و دیگر موجودات عجیب و غریب زندگی می کند.