اسپوکیز (فصل 2 - قسمت 13)

اسپوکیز - فصل2
03:10
انیمیشن (Spookiz) یک انیمیشن بامزه است که زندگی کولا، فرانکی و همه دوستانشان در حالی که در مدرسه هستند را دنبال می کند.