کارتون دور دنیا در هشتاد روز - قسمت اول

19:15
انیمیشن خاطره انگیز و قدیمی که درباره فیلیپ فاگ، شیر ماجراجویی است که به همراه پیشخدمتش می خواهد دور دنیا را در مدت ۸۰ روز طی کنند. در طول مسیر اتفاقات بسیار زیادی برایشان می افتد و افراد زیادی همراهشان می شوند ...