انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته 2 -دوبله فارسی | HD

01:33:39
داستان درمورد مردم یک جزیره است که فقط غذاهای ساده و تکراری می خورند و بعداً یکی از اهالی آن جزیره به فکر به وجود آوردن یک تحول غذایی برای شهرشان دست به کار عجیبی میزند که ...