انیمیشن لباس جادویی فصل 1 قسمت 1 و 2 - Costume Quest

23:29
این انیمیشن درباره چهار بچه با پوشش مخصوص است که در برابر نیرویی ناشناخته و مرموز در شهر خود قرار گرفته اند.