انیمیشن سفید برفی و هفت کوتوله Snow White and the Seven Dwarfs دو زبانه

01:23:11
سفید برفی دختری زیبا و مهربانیست که زیبایی او حسادت ملکه را برمی انگیزد و به همین خاطر ملکه بدجنس تصمیم به کشتن سفید برفی می گیرد. اما سفید برفی به جنگل فرار می کند و در خانه هفت کوتوله شاد و دوست داشتنی پناه می گیرد.