کارتون پونی My Little Pony

06:13
تهدید یک نیروی تاریکی سبب می شود تا یک اسب کوچک و ماجراجو همراه با دوستانش سفری غیرمنتظره را آغاز نمایند که اتفاقات عجیبی در آن رخ می دهد.