دانا و دایناسورها Dino Dana - فصل 1 قسمت 1

22:00
دانا جین که یک دیرینه شناس ده ساله است به هم راه خواهرش می بایست همسایه ی جدید خود را از شر یک دایناسور ماقبل تاریخ نجات دهند.