فیلم سینمایی 101 سگ خالدار

01:19:17
راجر و آنا تصمیم می گیرند همراه با بچه هایشان به جایی دور که مخصوص سگ های خالدار است. بازیگوش ترین توله آنها پچ نام دارد که از همراهی خانواده جا می ماند و ...