انیمیشن جرج کنجکاو قسمت 1 - Curious George

11:58
انیمیشن جرج کنجکاو راجع به شیطون ترین حیوون دنیاست، یک میمون. میمون قصه ما سعی میکنه خونواده یک فیل سیرک رو هم براش پیدا کنه!