کارتون موش کوهستان قسمت 1

16:52
داستان کارتون موش کوهستان درمورد ماجراهای یک موش و همسر او در جنگل سبز می باشد. آنها با بسیاری از دوستان خود زندگی کرده و با هم برای جلوگیری از حملات شکارچیان مختلف که آنها را در معرض خطر قرار داده اند تلاش می کنند.