مجموعه کارتونی آموزنده Martha speaks قسمت 1

24:03
مجموعه ای بسیار آموزشی از شرکت PBS امریکاست و بر گرفته از کتاب کودکان با همین اسم می باشد که در سال ۱۹۹۲ نوشته شده است.