رویای زیبای من-قسمت 1

25:00
کارتون رویای زیبای من، سریالی انیمیشنی است که از روی سریالی به همین نام ساخته شده است. یانگوم رویای تبدیل شدن به یک آشپز کاخ را دارد که در این بین ماجراهای زیادی برای او و دوستانش پیش می آید ...