انیمیشن خانه ای در مزرعه - دوبله فارسی | HD

01:16:13
داستان این انیمیشن در مورد یک مزرعه دامداری است که حیوانات مختلفی در آن زندگی میکنند. یک روز اطلاعیه ای در این مزرعه نصب میشود با موضوع اینکه این ملک به تصرف اشخاص خاصی در آمده است ...