آموزش مکالمه زبان انگلیسی با انگلیش سینگ سینگ - 1

07:14
این مجموعه علاوه بر بکارگیری کاراکترهای جذاب در آموزش زبان از صداگذاری عالی و متد آموزشی بسیار ارزشمندی استفاده می کند و در آن به کلمات و جملات انگلیسی به صورت داستانی اشاره می شود که در ذهن کودک نقش ببندد.