انیمیشن بالا - UP

01:36:07
پیرمردی در شهر بزرگی زندگی می کند اما نتوانسته خود را با شرایط اجتماعی تطبیق دهد. شهرداری قصد دارد خانه ی او را تخریب کند اما او حاضر به ترک آنجا نیست ...