انیمیشن Lino: Uma Aventura de Sete Vidas 2017

01:32:25
لینو به عنوان یک کمدین با لباس گربه در مهمانی‌ها، کودکان را سرگرم می‌کند، اما نمی‌تواند رفتار زشت و تمسخرآمیز آن‌ها را نسبت به خودش تحمل کند بنابراین تصمیم می‌گیرد تا با یک جادوگر ملاقات کند ولی ...