انیمیشن سه خرس کله پوک فصل 1 قسمت 1

11:14
سه خرس که با یکدیگر برادر هستند، به دنبال جایگاه خود در تمدن شهری می باشند. آن ها به دنبال غذا هستند و تلاش می کنند تا با انسان ها دوست شوند ...