کارتون ترول ها - قسمت 1

23:32
انیمیشن ترول ها درباره موجودات همیشه شادی به همین اسم هست. مشکل اینه که موجودات همیشه غمگینی به اسم برگن ها هم وجود دارن! چی میشه یعنی؟