کارتون آخر دنیا - فصل اول - قسمت 1

21:18
فضانوردی به نام گری همراه با دستیارش مون کیک عازم سفری در فضا می شوند تا کشف کنند که انتهای جهان کجاست و آیا اصلا پایانی دارد ...