کارتون حیوانات ماشینی ❤ قسمت 1 ❤

11:29
رکس، تک شاخ، موش، کومادو و پاگنده حیوانات ماشینی هستند که هرکدام از آنها توانایی‌های خاصی دارند. آنها در کنار هم خیلی چیزها یاد می‌گیرند. آنها در هر قسمت برای انجام مأموریتی فرستاده می‌شوند تا مشکلی را حل کنند.