انیمیشن حشرات شاد فصل 1 قسمت 1 و 2 - Beat Bugs

24:58
داستان انیمیشن درباره پنج حشره می باشد که در حیاط خلوت خانه ای که بسیار سرسبز می باشد زندگی می کنند و آموزه هایی از زندگی را هم زمان با ماجراجویی های خود کسب می کنند.