انیمیشن پوکمون قدرت ما 2018 Pokemon | دوبله فارسی

01:37:01
Pokemon داستان پسری ده‌ ساله است که نیروی فوق العاده ی طبیعت از او محافظت می کند. از طرفی پوکمون ها که محافظ طبیعت هستند، در خطرند و نیاز به حمایت دارند.