جیک و دزدان دریایی نورلند فصل 1 قسمت 1

23:14
جیک و گروه دزدان دریایی جوان، باید از کاپیتان بدجنس هوک و آقای اسمی پیشی بگیرند تا گنج گمشده را در نورلند پیدا کنند.