سارا و اردک Sarah Duck فصل 1 قسمت 1

07:03
این انیمیشن داستان ماجراجویی های دختری 7 ساله است که با اردکی به نام quacky زندگی می کند.