دنیای شگفت انگیز گامبال - فصل اول - قسمت 1 و 2

22:40
این انیمیشن در مورد یک پسر ۱۲ ساله است که به یک گربه آبی رنگ تبدیل می شود و با خانواده اش و دیگر موجودات عجیب و غریب زندگی می کند.