انیمیشن دنیای استیون - فصل 1 قسمت 5 :: Steven Universe

11:09
استیون فکر می کند زمان دفاع از زمین به پایان رسیده است، اما وقتی تهدیدی جدید برای ساحل شهر پیش می آید، استیون هنوز با بزرگترین چالش خود روبروست و ...