انیمیشن قلمرو فیل ها Elephant Kingdom 2016

01:39:39
در انیمیشن قلمرو فیل ها، همسر یک فیل به نام Rock توسط یک انسان بدقواره و نیرومند ربوده می شود. او تصمیم می گیرد از بقیه دوستانش کمک بگیرد تا هر چه زودتر همسرش را از دست او نجات دهد.