انیمیشن بیم کوچولوی شیطون فصل 1 قسمت 1

06:50
یک کنجکاوی و نیروی فوق‌العاده نوزادی باهوش و قدرتمند به نام بیم، منجر به وقوع رویدادهایی غیرمنتظره در دهکده محل تولد او می‌شود.