چرخی در موزه بچه ها با بلیپی

20:56
در مجموعه بلیپی (Blippi) در مورد مسائل هیجان انگیز دنیای کودکان مانند نحوه کار کامیون های آتش نشانی، نحوه کار کامیون زباله، مسائل فضا و بسیاری از اموری که سوالات رایج کودک در یک سن خاص است به شیوه ای جذاب پاسخ داده می شود.