انیمیشن آوا و دِیْو - آموزش زبان انگلیسی برای کودکان - اپیزود 1

03:03