دانلود انیمیشن استارداگ و توربوکت StarDog and TurboCat 2019

01:30:28
سگی با نام بادی طی یک آزمایش با شاتل در سال 1969 به فضا پرتاب میشود. وقتی 50 سال بعد شاتل او به زمین بازگشت، او دنیایی را کشف میکند که مردم در مقابل حیوانات قرار گرفته اند.