انیمیشن گربه ها و افسانه هلوشهر 2020 Cats and Peachtopia

01:27:14
انیمیشن «گربه ها و هلو شهر» داستان گربه ای است که به همراه پسرش در یک آپارتمان زندگی می کند. اما زمانی که پسرش برای یافتن بهشت پا به دنیای بیرون می گذارد او نیز مجبور می شود تا برای یافتن پسرش راهی دنیای بیرون از آپارتمان شود.