انیمیشن پرندگان خشمگین (angry birds) قسمت 1

02:45
داستان در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند. اما زمانی که خوک های سبز مرموز به جزیره می آیند، سه پرنده به نام های: قرمز، چاک و بمب باید بفهمند خوک ها در آن جزیره به دنبال چه چیزی هستند ...