گوفی (موتورباز)

گوفی - فصل2
06:35
مجموعه کارتون گوفی داستان یکی از مشهورترین شخصیت های دنیای والت دیزنی است. سگی با ظاهر انسانی و باهوش ولی عجیب و غریب ...