کارتون سیندرلا 1

03:06
سیندرلای کوچک وقتی به طور ناگهانی پدرش را از دست می دهد، به شدت مورد آزار و اذیت مادرخوانده ی خبیثش قرار می گیرد، اما پس از ملاقات با یک غریبه مسیر زندگی اش تغییر می کند ...