پهلوانان - فصل 1 - قسمت 1 - کباده پهلوان حیدر | Pahlevanan

30:26
پهلوان پوریای ولی، با تیزهوشی و همکاری شاگردانش، در مقابل مکر و حیلهٔ اسکندرخان، داروغهٔ جاه‌طلب شهر، ایستادگی و مبارزه می‌کند. داستان این مجموعه در شهر خوارزم، از شهرهای خراسان قدیم، در قرن هشتم هجری قمری می‌گذرد.