انیمیشن جزیره لاروا فصل 1 قسمت 1 - Larva Island

07:34
چاک که مدتی گم شده بود به خانه باز می گردد و با خبرنگاری درباره ی زندگی بر روی جزیره‌ایی به همراه لارواهای قرمز و زرد صحبت می کند و ...