انیمیشن آرتور فصل 1 قسمت 1 - arthur

23:57
پدر بزرگ آرتور مدت هاست گمشده است. آرتور به دنبال اوست و از روی علائم و یادداشت های به جا مانده از پدر بزرگش متوجه می شود او در سر زمین مینی مویهاست و ...