بوبا (فصل 1 - قسمت 14)

بوبا - فصل1
03:28
این کوتوله ریزه میزه مانند یک کودک پنج ساله ناز و کنجکاو است. او جهان را بدون خشم و عصبانیت، تنها با شادی و تعجب کشف می کند. او صحبت نمی کند، اگرچه برای بیان احساسات خود صداهایی ایجاد می کند. هیچ کس نمی داند از کجا آمده است ...