کارتون مورچه و مورچه خوار - فصل 1 قسمت 1

06:15
انیمیشن مورچه و مورچه خوار، تلاش های یک مورچه خوار آبی برای گرفتن و خوردن مورچه ای قرمز به نام چارلی را به تصویر می کشد که هر بار با شکست مواجه می شود.