ULTIMATE SPIDER MAN قسمت1 زیرنویس فارسی

22:08
این کارتون در مورد نوجوانی است که به مردعنکبوتی تبدیل می شود و باید بتواند در برابر تهدیدها مقابله کند و شهر و مردم را نجات دهد ...