انیمیشن بوبو قهرمان کوچولو BoBoiBoy: The Movie 2016

01:41:51
گروهی از موجودات بیگانه که به در جستجوی گنج می باشند به کره زمین می آیند و فردی به نام اوچوبوت را می دزدند تا با استفاده از او بتوانند جای گنجی به نام کره قدرت را پیدا کنند.