انیمیشن کارمن سندیگو فصل 1 قسمت 2 - Carmen Sandiego

27:42
در سریال کارمن سندیگو به ریشه شخصیت کارمن سندیگو پرداخته می شود. کارمن یکی از بزرگترین و بهترین دزدهای جهان است که فقط از دزدهای دیگر سرقت می کند و در طول ماجراجویی و سفر به سراسر جهان با مشکلات و موانع متعددی روبرو می شود ...