انیمیشن جنگل هالاباما قسمت 1

07:51
در این جنگل از جنگ و خشونت خبری نیست. شیر، فیل، خرگوش و گورخر در کنار هم هستند و اوقاتشان را با تفریح و بازی می‌گذرانند.