انیمیشن گارفیلد - فصل 1 - قسمت 1

24:53
گارفیلد گربه خانگی چاق و تنبلی است که بسیار باهش و زرنگ و خیلی هم شیطون است. او با صاحب خود همیشه در یک اتاق می خوابند و یک سگ هم با آنها زندگی می کند که او و سگ با هم اصلا نمی سازند.