دنیای شگفت انگیز گامبال - فصل سوم - قسمت 37 و 38

22:48
این انیمیشن در مورد یک پسر ۱۲ ساله است که به یک گربه آبی رنگ تبدیل می شود و با خانواده اش و دیگر موجودات عجیب و غریب زندگی می کند.