انیمیشن : قهرمان شهر رنگی :: دوبله فارسی ::

01:17:04
“زرد“، یک مداد رنگی خجالتی و ترسو است که بطور اتفاقی دو تابلوی نقاشی ناتمام را بیدار میکند. تابلوهایی که تهدید کننده ی شهر رنگی اند.