انیمیشن شمشیرزن غریبه Sword of the Stranger 2007

01:42:00
پس از آنکه شمشیرزنی کم حرف و مرموز، علیرغم خطرات فراوان قبول می کند که یک پسربچه و سگش را به معبدی دورافتاده ببرد، درگیر ماجراهایی می شود ...