انیمیشن پپا پیگ (peppa pig ) فصل 1 قسمت 2

05:00
کارتون پپا پیگ از کارتونهای بسیار ویژه آموزش زبان انگلیسی است که در محیط طبیعی اتفاق افتاده، از هیجانات کاذب و خیال پردازی های غیر واقعی در آن خبری نیست و زبان آموزان چه بزرگسال و چه خردسال می توانند از آن به عنوان یک منبع بسیار مناسب استفاده کنند.